میز کنفرانسی ویشکا M1510
صفحه میز به ضخامت 32 میلیمتر.
دارای قابلیت تولید با صفحات MDF یا نئوپان.
طول 315-377-455
عرض 160
ارتفاع 75
میز فوق قابلیت طراحی طبق محیط شما را نیز دارا میباشد.