مراقبت و حمايت از بدن در محيط اداري: نشستن، طرز نشستن و کمردرد

امروزه کارمندان در حدود 70% از وقت خود را بصورت نشسته در محيط کاري سپري مي کنند. با توجه به آماري که در ايالات متحده امريکا بدست آمده بيشترين عارضه اي که در طي اين نشستن هاي طولاني مدت ايجاد مي شود مربوط به کمردرد است که هزينه هاي جانبي هم به همراه دارد.
طراحي صندلي رابطه ي مستقيمي با ناراحتي هاي کمر دارند. احساس راحتي بيشتر باعث افزايش بازدهي کارمندان مي شود. صندلي بايد طوري طراحي شود که امکان تغيير وضعيت بدني براي کاربر را تسهيل کند. طراحي بايد بصورتي باشد که چنان آسايش کاربر را فراهم آورد که کاربر براي رسيدن به راحتي مجبور نباشد دائماً حرکت کند.
در اين مقاله سعي بر ارائه ي نحوه نشستن صحيح و طراحي صندلي کاري مناسب که کمک که درست نشستن کند مي پردازيم.

هنر توزيع فشار و ويژگي هاي آسايش دمايي
نحوه توزيع فشاري که از صندلي بر بدن انسان وارد مي شود اهميت بسياري دارد. توزيع نادرست فشار ممکن است باعث تنگي عروق خوني شو در نتيجه در بدن فرد نشسته احساس ناراحتي ايجاد کند. توزيع نامناسب فشار هر چند کوچک ممکن است تأثير عميق و زيادي در پي داشته باشد.
شکل طراحي صندلي بايد به گونه اي باشد که عمل توزيع فشار براي افراد مختلف با فيزيک بدني متفاوت به درستي انجام دهد.
براي دستيابي به چنين طراحي مناسبي بايد سازه هاي صندلي کوچکترطراحي شوند. مواد سوسپانسيوني به جاي تشک هاي اسفنجي کمک شاياني به توزيع مناسب فشار مي کند.
توزيع مناسب فشار اهميت بسزايي براي سلامتي اسکلت انسان دارد. صندلي کاري بايد به گونه اي باشد که دماي سطحي بدن کاربر را تغيير ندهد تا کاربر آسايش دمايي داشته باشد.
دماي محيط کاري انسان بايد خنثي باشد تا باعث لرزيدن يا افزايش رطوبت سطحي پوست نشود.
روکش صندلي بايد نفوذ پذير باشند تا بتوانند تعادل دمايي را ايجاد کنند. در واقع صندلي بايد توانايي تنفس داشته باشد
در اين مقاله توضيحات تفصيلي پيرامون مواردي که در بالا بصورت خلاصه عنوان شد ارائه مي شود.